Serviceerbjudande - Medema Physio AB

Medema har som ambition att ta ansvar för de produkter och utrustningar vi säljer under hela deras produktcykel. Utöver ett omfattande garantiansvar verkar vi för att förlänga produktcykeln genom att tillhandahålla kvalificerad service och underhåll samt originalreservdelar och förbrukningsmateriel. Vi hjälper gärna till med montering och flytt av utrustning och genomför även besiktningar och kalibreringar av elektrisk utrustning, allt enligt tillverkarens rekommendationer. Vid akutservice påbörjas arbetet efterföljande vardag (beställning innan kl 12.00) och vid felsökning och reparation påbörjas arbetet inom 5 arbetsdagar.

Alla priser per timme ex moms.

Beskrivning av arbetet Pris Pris m. Serviceavtal
 Akutservice 1 400 kr 1 260 kr
 Felsökning & Reparation    890 kr    801 kr
 Montering & Flytt    890 kr    801 kr
 Felsökning & Kalibrering elutrustning   1 200 kr 1 080 kr
 Restidsersättning    630 kr    567 kr
 Körersättning (kr per mil) från depå      70 kr      63 kr
 Förebyggande Underhåll Fast pris beräknas enligt separat prislista.

 

Garanti på utfört arbete och reservdelar

Medema lämnar 3 månaders garanti på utförd service (ej förebyggande underhåll) och 3 månaders garanti på reservdelar. Vi försöker normalt att tillhandahålla reservdelar till våra produkter i 10 år efter inköpstillfället. I händelse av att tillverkaren erbjuder längre garantitid är det den som gäller. För övrig information hänvisar vi till våra aktuella försäljningsvillkor på www.medema.se/koepvillkor

Avtal om förebyggande underhåll & service

Med ett serviceavtal med Medema kan ni alltid vara säkra på att er utrustning underhålls i enlighet med tillverkarens specifikationer och därmed undvika driftstopp och dyra akutreparationer. Tillsammans med er går vi igenom utrustningen och ert behov av förebyggande underhåll och ni får ett fast pris. Därefter planerar vi in arbetet och ger er 3 månaders servicegaranti på utförd service. Som avtalskund har ni även rabatt på vårt övriga servicesortiment såsom reservdelar och reparationer. Kontakta en representant för Medema för mer detaljerad information om vad ett serviceavtal innebär för er verksamhet.