Försäljning

Region D1

Heidi Kahn
Distriktschef
  
08 - 404 12 11

Län: Stockholm, Södermanland, Östergötland, Kalmar, Gotland, Jämtland och Västernorrland

Region D2

Petter Sigmundstad
Distriktschef

08-404 12 07

Län: Örebro, Uppsala, Västmanland, Dalarna, Gävleborg, Värmland, Norrbotten och Västerbotten

Region D3

Peter Näll
Distriktschef

08-404 12 02

Län: Skåne, Halland, Västra Götaland, Kronoberg, Jönköping och Blekinge

 Försäljning