Jobba hos Medema?

Precis som våra produkter är våra medarbetare "Carefully Chosen"

Just nu har vi inga lediga tjänster, men vi uppskattar alltid att komma i kontakt med framtida möjligheter, så skicka gärna in en spontanansökan, så hör vi av oss när behov uppstår.

Vi är en marknadsledande aktör med ambitionen att vara en långsiktig samarbetspartner för våra kunder och leverantörer.

Medema Physio AB är kvalitetssäkrade enligt ISO 9001, miljöcertifierade enligt ISO 14001 och har högsta kreditvärdighet, AAA.

Skicka in din ansökan till:

 

Image

Uppförandekod/Code of Conduct - Ansvar i alla led
Lojer-gruppen, där Medema Physio ingår, strävar efter att utöva en konsekvent och lönsam affärsverksamhet genom att agera ansvarsfullt inom alla delar av verksamheten. Lojer lägger även stor vikt vid att uppfylla sina samhällsförpliktelser.
Lojers uppförandekod definierar företagets allmänna principer som personalen och andra berörda, till exempel underleverantörer och leverantörer, förväntas följa. Koden tar upp frågor som rör lagar, dekret och förordningar, intressekonflikter, mutor, mänskliga rättigheter, jämlikhet, konfidentialitet och god affärssed.

Du kan ladda ner uppförandekoden här »

Image

Några rader från VD

”Medema är ett mycket spännande bolag med ett knivskarpt fokus på att kunna erbjuda våra kunder produkter, utbildningar och service - av högsta kvalitet. Det är också enormt motiverande att få jobba med så fantastiskt duktiga och kompetenta medarbetare som brinner för sitt uppdrag.

Jag ser fram emot att vara med och utveckla Medema vidare och se över hur vi på absolut bästa sätt kan fortsätta möta våra kunders framtida behov och förväntningar”

Katarina Moell

VD, Medema Physio AB

Medema Physio AB är en marknadsledande, långsiktig samarbetspartner som hjälper våra kunder att hjälpa.

Vår vision

Tillgänglighet, rådgivning, kvalitet, god service och säkra leveranser av allt från förbrukningsartiklar till helhetslösningar gör att vi stärker kundens verksamhet.

Vår mission

Vi hjälper våra kunder att hjälpa

Översikt

FYSIOTERAPI OCH REHAB

Sjukhus- och vårdprodukter