KURSER

Inbjudan till Inspirationskurs i träning med Thera-Band

Tid
Torsdagen den 8 mars 2018
Klockan 15.00 – 18.00.

Plats
Medemas kurslokal, Torshamnsgatan 39, Kista

Kursledare
Niklas Edgren, leg sjukgymnast och certifierad
utbildare av Thera-Band.

Anmälan
Medema Physio AB
info@medema.se Telefon 08-404 12 00

Deltagaravgift
500 kr exkl moms.

Kursens innehåll:
Kursen är en inspirationskurs med tips på en mängd övningar med Thera-Bands
produkter samt de nya CLX-banden.
Träningsband och fika ingår i kursavgiften.

Hjärtligt välkomna med er anmälan!

thera-band-girl-blue.jpg

Inbjudan till applikationskurser i Stötvågsbehandling

Plats
Medemas kurslokaler, Torshamnsgatan 39 i Kista.

Kursledare
Jens Lundgren, leg naprapat och huvudlärare
Jens har erfarenhet av stötvågsbehandlingar sedan 2010 och
föreläser även internationellt för Storz Medical


Anmälan
Medema Physio AB
info@medema.se Telefon 08-404 12 00


Deltagaravgift
1.950 kr exkl moms
Kursmaterial, lunch och fika ingår i priset.

Grundkurs i stötvågsapplikation

Den här kursen ger dig en introduktion till metoden. Vi går igenom historik och
teknologi bakom stötvågsbehandling. Kursen ger dig kunskap om var vi står
forskningsmässigt idag och praktisk kunskap gällande de mest väldokumenterade
diagnoserna såsom akillestendinos, plantarfascialgi, axeltendinopati med flera.
Kursdeltagare bör ha grundläggande kunskaper i diagnostik. Vi lägger ett stort fokus
på praktiskt handhavande för att du skall känna dig trygg att kunna ge en säker och
effektiv behandling direkt efter avslutad kurs!

Datum för grundkurser:
6 mars och 22 maj 2018


Fortsättningskurs i stötvågsapplikation

Den här kursen ger dig en fördjupad kunskap om stötvågsbehandling. Vi går igenom
avancerade indikationer, nya rön och behandlingsmöjligheter med applikatorer för
fascia- och ryggradsbehandling. Under kursen arbetar vi både med radiell och
fokuserad stötvåg och du får även en inblick i guidad behandling med diagnostiskt
ultraljud. Några av de avancerade indikationer vi arbetar med under kursen är smärta
från senor i känsliga områden såsom höftled, fotled och handled.
Stort fokus läggs på praktiska moment och det finns också utrymme för diskussion och
resonemang kring behandlingsformen och dess möjligheter!
För att anmäla sig till fortsättningskursen önskar vi att du har genomfört grundkursen.

Datum för fortsättningskursen:
12 juni 2018

497712_trolley-masterpuls-ultra-p_02.jpg

Inbjudan till grundkurs i EPTE

EPTE®, Percutaneous Electrolysis Therapy, är en helt ny ultraljudsvägledd
behandlingsmetod i Sverige. Tekniken är framtagen i Spanien och används framför allt
vid behandling av tendinopatier.

En akupunkturnål förs in mot den skadade vävnaden via guidning av ultraljud. När
nålen är i det avsedda området sätter terapeuten på en ström vilket initierar en lokal
kontrollerad inflammatorisk process. Detta möjliggör regeneration och läkning.

Vi lägger ett stort fokus på praktiskt handhavande för att du skall känna dig trygg att
kunna ge en säker och effektiv behandling direkt efter avslutad kurs!

Datum
28 januari i Göteborg
5 maj i Stockholm

Plats
Stockholm: Medemas kurslokal, Torshamnsgatan 39 i Kista.

Tid Klockan
09.00 – 17.00

Kursledare
Mateja Fritz, leg fysioterapeut
Mateja har under många år arbetat med denna terapiform och
är certifierad utbildare av EPTE konceptet.

Anmälan Medema
Physio AB
info@medema.se
Telefon 08-404 12 00

Deltagaravgift
2.900 kr exkl moms
Kursmaterial, lunch och fika ingår i priset.
5330_epte_p_01.jpg

Övriga kurser

Kurser i diagnostiskt ultraljud - Niklas Norlén

I samarbete med Niklas Norlén på Hands-on Sweden arrangeras grund- och fortsättningskurser i diagnostiskt ultraljud för muskuloskeletalt ultraljud.

Aktuella kurser i Stockholm:
18-19 jan, C-kurs examen
15-16 mars, B-kurs nedre extremiteter
16-17 maj, B-kurs övre extremiteter
31 maj-1 juni, A-kurs grund

Medema och GE Healthcare tillhandahåller ultraljudsapparater under kurserna.

Besök www.hands-onsweden.se för anmälan och mer information om kurserna.

Kurser i diagnostiskt ultraljud - Jens Lundgren

I samarbete med Jens Lundgren och InMo arrangeras grund- och fortsättningskurser i diagnostiskt ultraljud för muskuloskeletalt ultraljud.

Aktuella kurser i Stockholm:
26-27 jan, introduktionskurs
9-10 feb, fördjupning nedre extremiteter
22-23 mars, fördjupning över extremiteter
3-4 maj, introduktionskurs
24-25 maj, repetition och examen
14-15 juni, fördjupning övre extremiteter

Medema och GE Healthcare tillhandahåller ultraljudsapparater under kurserna.

Besök www.ultraljudskurser.se för anmälan och mer information om kurserna.

Axelspecifika ultraljudskurser

I samarbete med Magnus Wennerlund på Shoulder Rehab Sweden arrangeras axelspecifika ultraljudskurser.
Kurserna i maj hålls på engelska och huvudlärare är Eugene Bakker, välkänd ultraljudspecialist från Holland.

Aktuella kurser i Stockholm:
9 apr, praktisk fördjupningsdag axlar
17 maj, fördjupningsdag axlar
18 maj, fördjupningsdag färg doppler
19 maj, fördjupningsdag armbågar

Medema och GE Healthcare tillhandahåller ultraljudsapparater under kurserna.

Besök www.shoulderrehabsweden.com för anmälan och mer information om kurserna.

Kurser i McKenzie konceptet

Kurser i MDT - Medicinsk Diagnostik och Terapi enligt McKenzie konceptet kommer att ske i Medemas kurslokal i Stockholm samt i Göteborg och Ystad under våren 2017.

Utbildningen ger en unik, logisk och grundlig genomgång av problem i nacke, rygg, leder och muskler både vad gäller undersökning och behandling.

Besök www.mckenzieinstitute.org/se för mer information om kurserna och anmälan.

OMI Norden

OMI Norden erbjuder både grundläggande och avancerade kurser inom ortopedisk medicin och samarbetar med OMI Global.

Kurserna vänder sig till läkare, fysioterapeuter, naprapater och kiropraktorer och omfattar generella principer inom ortopedisk medicin samt diagnostik och behandling.
Under våren hålls kurser i Medemas kurslokal i Stockholm samt i Jönköping, Alingsås, Växjö och Malmö.

För anmälan och mer information om kurserna se www.ominorden.com

London Shoulder Clinic


Nu återvänder professor Jerny Lewis till Sverige för att hålla sin populära skulderkurs. Jeremy är en av världens mest efterfrågade föreläsare för fysioterapeuter som arbetar med rehabilitering av axelbesvär.

"The Shoulder Theory & Practice" är en evidensbaserad kurs med tyngdpunkt på kliniskt resonemang.
Kursen hålls på engelska.

Aktuell kurs i Stockholm:
28-29 april

Besök www.londonshoulderclinic.com för anmälan och mer information om kursen.

Produkter otsikko

Produkter