KURSER

Inbjudan till Inspirationskurs i träning med Thera-Band

Tid
Onsdagen den 6 mars 2019
Klockan 15.00 – 18.00.

Plats
Medemas kurslokal, Torshamnsgatan 39, Kista

Kursledare
Helena Eriksson, leg naprapat

Anmälan
Medema Physio AB
info@medema.se Telefon 08-404 12 00

Deltagaravgift
500 kr exkl moms.

Kursens innehåll:
Kursen är en inspirationskurs med tips på en mängd övningar med Thera-Bands
produkter samt de nya CLX-banden.
Träningsband och fika ingår i kursavgiften.

Hjärtligt välkomna med er anmälan!

thera-band-girl-blue.jpg

Inbjudan till applikationskurser i Stötvågsbehandling

Plats
Medemas kurslokaler, Torshamnsgatan 39 i Kista.

Kursledare
Jens Lundgren, leg naprapat och huvudlärare. Jens har erfarenhet av stötvågsbehandlingar sedan 2010 och föreläser även internationellt för Storz Medical.

Anmälan
Medema Physio AB
info@medema.se Telefon 08-404 12 00

Deltagaravgift
1.950 kr exkl moms. Kursmaterial, lunch och fika ingår i priset.

Grundkurs i stötvågsapplikation

Den här kursen ger dig en introduktion till metoden. Vi går igenom historik och teknologi bakom stötvågsbehandling. Kursen ger dig kunskap om var vi står forskningsmässigt idag och praktisk kunskap gällande de mest väldokumenterade diagnoserna såsom akillestendinos, plantarfascialgi, axeltendinopati med flera. Kursdeltagare bör ha grundläggande kunskaper i diagnostik. Vi lägger ett stort fokus på praktiskt handhavande för att du skall känna dig trygg att kunna ge en säker och effektiv behandling direkt efter avslutad kurs!

Datum för grundkurser:
12 december

Fortsättningskurs i stötvågsapplikation

Den här kursen ger dig en fördjupad kunskap om stötvågsbehandling. Vi går igenom avancerade indikationer, nya rön och behandlingsmöjligheter med applikatorer för fascia- och ryggradsbehandling. Under kursen arbetar vi både med radiell och fokuserad stötvåg och du får även en inblick i guidad behandling med diagnostiskt ultraljud. Några av de avancerade indikationer vi arbetar med under kursen är smärta från senor i känsliga områden såsom höftled, fotled och handled.
Stort fokus läggs på praktiska moment och det finns också utrymme för diskussion och resonemang kring behandlingsformen och dess möjligheter! För att anmäla sig till fortsättningskursen önskar vi att du har genomfört grundkursen.

Datum för fortsättningskursen:
22 januari

497712_trolley-masterpuls-ultra-p_02.jpg

Inbjudan till grundkurs i EPTE

EPTE®, Percutaneous Electrolysis Therapy, är en helt ny ultraljudsvägledd behandlingsmetod i Sverige. Tekniken är framtagen i Spanien och används framför allt vid behandling av tendinopatier. En akupunkturnål förs in mot den skadade vävnaden via guidning av ultraljud. När nålen är i det avsedda området sätter terapeuten på en ström vilket initierar en lokal kontrollerad inflammatorisk process. Detta möjliggör regeneration och läkning.

Vi lägger ett stort fokus på praktiskt handhavande för att du skall känna dig trygg att kunna ge en säker och effektiv behandling direkt efter avslutad kurs!

Datum
22 sep i Stockholm

Plats
Medemas kurslokal, Torshamnsgatan 39 i Kista.

Tid Klockan
09.00 – 17.00

Kursledare
Mateja Fritz, leg fysioterapeut. Mateja har under många år arbetat med denna terapiform och är certifierad utbildare av EPTE konceptet.

Anmälan  
Medema Physio AB
info@medema.se
Telefon 08-404 12 00

Deltagaravgift
2.900 kr exkl moms. Kursmaterial, lunch och fika ingår i priset.
5330_epte_p_01.jpg

Övriga kurser

Kurser i diagnostiskt ultraljud - Niklas Norlén

I samarbete med Niklas Norlén på Hands-on Sweden arrangeras grund- och fortsättningskurser i diagnostiskt ultraljud för muskuloskeletalt ultraljud.

Aktuella kurser i Stockholm:
9 jan, specialkurs injektioner
10-11 jan, B-kurs övre extremiteter
30 jan, specialkurs knä
31 jan-1 feb, A-kurs introduktion
7-8 mars, B-kurs nedre extremiteter
8-9 maj, B-kurs övre extremiteter
10-11 juni, A-kurs introduktion
12-13 juni, C-kurs examen

Medema tillhandahåller ultraljudsapparater från GE Healthcare under kurserna.

Besök www.hands-onsweden.se för anmälan och mer information om kurserna.

Kurser i diagnostiskt ultraljud - Jens Lundgren

I samarbete med Jens Lundgren och InMo arrangeras grund- och fortsättningskurser i diagnostiskt ultraljud för muskuloskeletalt ultraljud.

Aktuella kurser i Stockholm:
17-18 jan, examenskurs
24-25 jan, introduktionskurs
21-22 mars, fördjupning övre extremiteter
11-12 april, fördjupning nedre exremiteter
2-3 maj, introduktionskurs
23-24 maj, examenskurs

Medema tillhandahåller ultraljudsapparater från GE Healthcare under kurserna.

Besök www.ultraljudskurser.se för anmälan och mer information om kurserna.

Kurs i total axeldiagnostik

Denna kurs ger en unik helhetssyn på axeldiagnostik med patienten i fokus. Kursen avhandlar bland annat axelundersökning, ortopediskt status, muskeltester, funktionella tester och ultraljudsdiagnostik.
Föreläsare är Dr Orlando Morales, Dr Christoffer von Essen, Sjukgymnast Björn Aasa och Kiropraktor Anton Reiderstedt.

Aktuell kurs i Stockholm:
19-20 september

Medema och GE Healthcare tillhandahåller ultraljudsapparater under kursen.

Kontakta Anton Reiderstedt för anmälan och mer information om kursen; anton@reiderstedt.com

Kurser i McKenzie konceptet

Kurser i MDT - Medicinsk Diagnostik och Terapi enligt McKenzie konceptet kommer att ske i Medemas kurslokal i Stockholm samt i Göteborg och Ystad under våren 2017.

Utbildningen ger en unik, logisk och grundlig genomgång av problem i nacke, rygg, leder och muskler både vad gäller undersökning och behandling.

Besök www.mckenzieinstitute.org/se för mer information om kurserna och anmälan.

OMI Norden

OMI Norden erbjuder både grundläggande och avancerade kurser inom ortopedisk medicin och samarbetar med OMI Global.

Kurserna vänder sig till läkare, fysioterapeuter, naprapater och kiropraktorer och omfattar generella principer inom ortopedisk medicin samt diagnostik och behandling.
Under våren hålls kurser i Medemas kurslokal i Stockholm samt i Jönköping, Alingsås, Växjö och Malmö.

För anmälan och mer information om kurserna se www.ominorden.com

Kurs i manuell behandling under och efter graviditet

Denna kurs ger råd och tankar om manuell behandling under och efter en graviditet. Under kursen försöker deltagarna reda ut vad forskningen visar, vad som är fakta och vad som är tyckande och allmänna råd.
Du får även praktiska råd och tips för manuell behandling av gravida kvinnor och nyblivna mammor av leg sjukgymnast David Felhendler och leg naprapat Katarina Woxnerud. 

Aktuell kurs i Stockholm:
10 oktober

Besök www.mammamage.se för anmälan och mer information om kursen.

Produkter otsikko

Produkter