Rehab MOTOmed

Innovativa produkter för rörelseterapi


"Rörelse är receptet"
- MOTOmed är utformad för att ge barn/ungdomar och vuxna med fysiska begränsningar en möjlighet till regelbunden aktivitet.
Terapicykeln är utformad för personer med nedsatt rörlighet och/eller styrka i ben, fötter, armar, händer och fingrar samt personer med synnedsättning.
Vanliga målgrupper: MS, stroke, paraplegi, quadriplegi, CP, Parkinson, andra neurologiska sjukdomar, långvarig sängvila, dialys, Alzheimer/demens
och andra former av nedsatt rörlighet.

Med hjälp av terapicykeln kan armar och ben förflyttas och aktiveras antingen med hjälp av en motor, muskelkraft eller en kombination av båda.
MOTOmed muvi är den enda modellen för simultan aktivitet, där arm- och bencykling kan utföras samtidigt. För många människor är cykling med MOTOmed en nödvändig del av den dagliga aktiviteten, rörligheten eller rehabiliteringen. Grafiken på skärmen hjälper användaren att träna symmetriskt och har motiverande program för olika träningsmål: styrka, uthållighet, koordination, att släppa spasmer och koncentration.

Kontakta oss för mer information och en demonstration av MOTOmed! 

 

Översikt

FYSIOTERAPI OCH REHAB

Sjukhus- och vårdprodukter