Image

Lojer köper Merivaaras hela verksamhet

Lojer Oy, tillverkare av sjukhusprodukter med säte i Sastamala, Finland, förvärvar hela aktiekapitalet i det medicintekniska företaget Merivaara Oy, med säte i Lahtis, Finland. Förvärvet omfattar Merivaaras hela verksamhet, d v s. operationsbord, medicinska lampor för operationssalar, integrering av operationssalar samt AV-system och pendlar. Lojer förvärvade Merivaaras verksamhet inom sjukhussängar under 2019.

I transaktionen förvärvar nu Lojer hela aktiekapitalet i Reimari Holding Oy, ägare av Merivaara Oy. Säljarna är Intera Partners fond, huvudägare i Reimari Holding Oy, och minoritetsägare.

- Affären är strategiskt viktig för Lojer. Vi lägger till nya produktgrupper till vår portfölj, såsom medicinska lampor för operationssalar, integrationssystem för operationssalar och pendlar.
Merivaara har en omfattande portfölj av patent och varumärken och tillsammans kan vi investera ännu mer i produktutveckling. Affären kommer också att öka vår internationella räckvidd och utöka exportmarknaderna till länder som Storbritannien, Tyskland och USA. ”Målet är att bli en mer attraktiv partner för både sjukhus och distributörer av medicintekniska produkter", säger Ville Laine, VD för Lojer.

Omsättningen för den förvärvade verksamheten är cirka 15 miljoner euro, vilket gör att Lojer-koncernens omsättning efter förvärvet kommer att uppgå till nästan 60 miljoner euro. Merivaara Oy blir ett dotterbolag till Lojer-koncernen och Merivaaras cirka 60 anställda i Finland och Sverige kommer att stanna kvar hos Merivaara. Produktionen fortsätter i Lahtis och samarbetet med kunder och samarbetspartners förblir oförändrat.

- Merivaara kombinerar en lång tradition som finländsk leverantör av sjukvårdsutrustning med internationellt erkänd teknisk expertis. Under Interas ägande har företaget utvecklats till en specialist
i världsklass på kirurgiska produkter och lösningar med särskilt fokus på användarvänlighet.

”Merivaaras starka produktportfölj och investeringar i sitt distributionsnätverk har hjälpt företaget att växa på internationella marknader. Med Lojer är förutsättningarna för ytterligare internationell tillväxt utmärkta”, säger Christoffer Zilliacus, partner på Intera Partners.

 

Utökning av förvärvet av Merivaaras sjukhussängar

Transaktionen är en naturlig fortsättning på Lojers tidigare förvärv av Merivaaras sjukhussängsverksamhet i maj 2019, som då omfattade Merivaaras barnsängar, förlossningssängar, sjukhussängar och undersökningsbritsar.

- ”Vi har potential för betydande synergier, och det finns liten överlappning i till exempel produktionen. Lojer har gjort betydande investeringar i finsk produktion och egen tillverkning. I framtiden har vi också möjlighet att själva tillverka tillbehör och andra komponenter till Merivaaras operationsbord”, säger Ville Laine.

- Vi kommer att fortsätta med kirurgiska produkter under varumärket Merivaara, eftersom det 120 år gamla varumärket Merivaara är känt och respekterat över hela världen.

Lösningar för operationssalar kommer att bli ett nytt affärsområde för Lojer. Andra områden är sjukhus&vårdprodukter, utrustning för fysioterapi och medicinsk service.

 

Lojer Oy

Lojer-koncernen är Nordens största tillverkare av sjukhus- och vårdprodukter samt leverantör av servicetjänster. Tillsammans med sina dotterbolag är Lojer den ledande distributören av utrustning för fysioterapi i Norden. I företagets fabriker i Sastamala, Hollola och Kempele tillverkas bland annat sjukhussängar samt operationsbord, undersökningsbritsar och behandlingsbänkar. Lojer, som grundades 1919, sysselsätter efter förvärvet cirka 270 personer och blir nu den största finländska arbetsgivaren i branschen. Lojer-koncernern omsätter nu över 43 miljoner euro och kommer efter förvärvet att omsätta närmare 60 miljoner euro. Exporten står för cirka 65 % av Lojers totala produktion och cirka 95 % av operationsborden. www.lojer.com

 

Merivaara Oy

Merivaara Group är en pionjär inom intuitiv medicinteknik och industridesign, med särskilt fokus på lösningar för operationssalar. Grunden för Merivaaras långvariga kundrelationer går tillbaka till 1901, då företaget började tillverka sjukhussängar av järn, vilket då avsevärt förbättrade sjukhushygienen. Tack vare företagets programvaror, produkter och tjänster förbättras patientsäkerheten och kvaliteten och effektiviteten ökar inom den kirurgiska vården på världens ledande sjukhus.
Merivaaras huvudkontor, tillverkning och produktutveckling finns i Lahtis, Finland. Företaget är verksamt i mer än 120 länder och har cirka 60 anställda. År 2021 var omsättningen cirka 15 miljoner euro.

www.merivaara.fi

Översikt

FYSIOTERAPI OCH REHAB

Sjukhus- och vårdprodukter