Om Oss

Medema Physio AB är en organisation som drivs av att förstå våra kunders behov och som utvecklar lösningar som bidrar till ömsesidigt bättre affärer, hälsa och välmående.


Vi erbjuder ett komplett och noga utvalt sortiment av produkter och tjänster för fysioterapi, rehabiliteringsträning samt vård- och sjukhussängar.


Vårt erbjudande sträcker sig från enskilda produkter från välkända, etablerade varumärken till helhetslösningar och tjänster för kompletta vårdinrättningar.


Vi är en marknadsledande aktör med ambitionen att vara en långsiktig samarbetspartner för våra kunder och leverantörer.


Medema Physio AB är kvalitetssäkrade enligt ISO 9001, miljöcertifierade enligt ISO 14001 och har högsta kreditvärdighet, AAA.

logga4.jpg

Kvalitetspolicy

Medema Physio AB ska alltid uppfylla våra kunders högt ställda krav, behov och förväntningar genom att lyhört och med kunden i fokus vid varje tillfälle leverera inspirerande produkter med god kvalitet. Detta uppnår vi genom medarbetarnas professionalism och engagemang, ett väl utformat och aktivt kvalitetsledningssystem samt ett ständigt pågående och konstruktivt förbättringsarbete.

Miljöpolicy

Medema Physio AB ska bedriva ett aktivt arbete med att påverka och förbättra miljön omkring oss. Vi ska ta miljöhänsyn i de beslut vi tar och i de handlingar vi utför och genom ständiga förbättringar minska vår miljöpåverkan. Vi ska följa gällande miljölagstiftning, de förordningar och krav som organisationen berörs av samt samarbeta med myndigheter och organisationer så att vårt miljöarbete utformas i samklang med samhällets miljömål. Vi ska ständigt sträva efter att öka vår miljökompetens och påverka våra kunder och leverantörer genom vårt engagemang i miljöfrågor. För att bidra till en hållbar utveckling i samhället och vara ett trovärdigt alternativ för våra kunder och samarbetspartners.
Vi hjälper våra kunder att hjälpa. Välkommen till Medema.
Medema

Hur har vi blivit vad vi är?

Företaget grundades 1967 och är marknadens mest välkända och etablerade företag inom fysioterapi och friskvård.
1996 fusionerades Medema med Lojer Sverige AB. Sistnämnda företag inköptes av Stille 1995. De båda företagen kompletterade varandra både produkt- och kundmässigt.
1997 införlivade Medema Anita Löwbeer Akupunktur HB. Samma år förvärvade Medema Meditec Turbo-Puls Medical Technology AB.
1998 förvärvade Medema den största konkurrenten i Sverige, Scandinavian Mobility Physiotherapy.
Sedan 1999 är Medema Physio AB ett helägt dotterbolag till den finska koncernen Lojer Oy. Lojer är en internationellt ledande tillverkare av fysioterapiutrustning samt sängar och bord för sjuk- och äldrevården.
2007 skapades ett gemensamt lager för koncernen med placering i Finland.
2015 flyttade vi huvudkontoret till ändamålsenliga lokaler i Kista och förvärvade samtidigt Fysiopartner AS i Norge.

Produkter otsikko

Produkter